REALISM
No need to explain this category.

REALISME
Deze groep behoeft geen uitleg.

ABSTRACT(ION)
Some paintings are abstract and visualise a concept without referecing to anything real. Others are based on reality, but the presentation is simpified. The latter category is referred to as "abstraction", but combined with the abstract set.

ABSTRACT(IE)

Sommige schilderijen zijn abstract en tonen een concept zonder enige relatie tot de visuele werkelijkheid. Andere zijn wel gebaseerd op de realiteit, maar de presentatie is vereenvoudigd. De laatste categorie wordt aangeduid met "abstractie", maar is gecombineerd met de abstracte set.

MISCELLANEOUS
Several painting are not neither realistic nor abstract, but present more of a concept, using realistic elements. Those paintings got their own category.

GEMENGD

Diverse schilderijen zijn niet realistische en niet abstract, maar presenteren eigenlijk een concept met gebruikmaking van realistische elementen. Die schilderijen hebben een eigen categorie gekregen.

CATALOGUE OF (NEARLY) ALL WORKS
Only limited space is available here. That's why a pdf is made available, showing most of the works in reverse chronological order (new ones to the top).  Texts are in both English and Dutch.

CATALOGUS VAN (BIJNA) ALLE WERKEN

Er is slechts een beperkte hoeveelheid ruimte op deze website, Daarom is er een pdf beschikbaar gesteld die de meeste werken in omgekeerd chronologische volgorde weergeeft (nieuwste bovenaan).Teksten zijn in zowel Engels als Nederlands.