OBJECTS

The objects are 3D-structures, made from very different materials, and very different from each other.

OBJECTEN

Objecten zijn driedimensionale structuren, die van zeer uiteenlopende materialen zijn gemaakt en onderling sterk verschillen.

DRAWINGS

The drawings shown here are rather old (the new ones were never photographed or scanned). Techniques are pencil, colour pencil, crayon and ink - all on paper.

TEKENINGEN

De tekeningen die hier worden getoond zijn tamelijk oud (de nieuwere zijn nooit gefotografeerd of gescand). Technieken zijn potlood, kleurpotlood, conté en inkt - allemaal op papier,

PERFORMANCES

During the sixties and seventies performances were important and a couple of times Charles was performing himself, but only decades after the heydays of performance art.

PERFORMANCES

In de zestiger en zeventiger jaren waren performances belangrijk en Charles heeft een aantal keren zelf een performance gegeven, maar decennia na de hoogtijdagen van de performance-kunst.

WRITING (Sorry, Dutch only)

TEKSTUEEL WERK (Nederlands)

- Bundel Angst en Verraad : novelles, verhalen en toneelstuk.
- Toelichting bij Angst en Verraad : achtergrondinformatie.
- Project Trivitsjenski: oudere verhalen die niet in de bundel werden opgenomen.