Catalogue

Home

Here the catalogue will be offered. It presents the majority of the paintings, most objects and performances and probably half of the drawings. It provides descriptions and explanations. The catalogue (updated October 2023) can be downloaded as a pdf-file. The descriptions with the pictures are both in English and in Dutch (work in progress, the size are still to be checked).

 

Hier zal de catalogus worden aangeboden. Deze bevat het overgrote deel van de schilderijen, de meeste objecten en performances en ongeveer de helft van de tekeningen. Deze bevat ook bescrhijvingen en uitleg. De catalogus (bijgewerkt oktober 2023) kan worden gedownload als pdf-bestand. De beschrijvingen bij de afbeeldingen zijn zowel in het Engels als het Nederlands (nog in onderhoud, de afmetingen moeten nog worden gecontroleerd).

Home

download: