Catalogue (nearly) all works

The number of works is so large that it's impossible to show everything at a webpage. Therefore a pdf is created, holding the most important works.

Download here the Catalogue 2022 in pdf with the overview of (nearly) all paintings, objects and also some older drawings, by Charles Warter.


Catalogus van (bijna) alle werken

Het aantal werken is zo groot, dat het onmogelijk is alles op een eigen webpagina te tonen. Daarom is er een pdf aangemaakt met daarin de belangrijkste werken.

Download hier de Catalogue_2022 in pdf met het overzicht van (bijna) alle schilderijen, objecten en ook enkele oudere tekeningen, door Charles Warter.