WEBSITE
This is the new website of the artist Charles Warter. Use the menu to see examples of the different types of art.

WEBSITE

Dit is de nieuwe website van beeldend
kunstenaar Charles Warter. Gebruik het menu om voorbeelden van de verschillende kunstvormen te zien.

PAINTINGS
Paintings can be classified as "realistic",
abstract and something in between. For every category a couple of examples are shown.

SCHILDERIJEN
De schilderijen kunnen worden ingedeeld in "realistisch", "abstract" en iets er tussenin. Van iedere categorie worden enkele voorbeelden getoond.

OBJECTS, DRAWINGS, PERFORMANCES
Apart from paintings, Charles also made objects, drawings and was even the creator of some performances. Unfortunately his writings are only in Dutch.

OBJECTEN, TEKENINGEN, PERFORMANCES + GESCHRIFTEN
Behalve schilderijen heeft Charles ook objecten en tekeningen gemaakt en hij heeft zelfs een paar performances gehouden. Daarnaast schreef hij novelles, verhalen en gedichten in het Nederlands, waarvan een deel hier beschikbaar is.

BACKGROUND INFORMATION
Some information about Charles himself is available as well.

ACHTERGRONDINFORMATIE
Er is ook enige achtergrondinformatie
over Charles Warter zelf beschikbaar.