Art - Charles Warter - Kunst

cleanbits

Welcome to the new Charles Warter site! Over the years the old site developed organically, by adding new works in a chronological
order. There was no structure guiding through styles, techniques, materials or any other classification. And since the paintings,
drawings, objects and performances were mixed and accessed via thumbnails only, a total of two hundred works simply became
too much to handle.

Although the catalogue page will show pictures of the works shown at the old website, only twenty percent was selected for the new one.
This selection is divided in two dimensional and spatial works, with the performances being part of a third group. Within these groups,
subgroups are created.

Welkom op de nieuwe Charles Warter site! Door de jaren heen ontwikkelde de oude site zich op een organische wijze door
chronologisch werk toe te voegen. Er was geen enkel houvast ten aanzien van stijl, techniek of materiaal en werken waren alle
uitsluitend via miniatuurafbeeldingen toegankelijk.

Hoewel de cataloguspagina nog afbeeldingen zal tonen van al het werk dat op de oude website te zien was, is er nu een
selectie van ongeveer twintig procent van de werken gemaakt, die in drie hoofdgroepen zijn ingedeeld: plat vlak, ruimtelijk
en overig. Daarbinnen is weer een nadere onderverdeling. Een extra item voor de Nederlandse bezoekers is het gratis e-boek
"Angst en verraad" (pdf). Dit is een bundel met novelles, verhalen en toneel.


Charles Warter, Almere, Netherlands - email: info@charles-warter.com

Disclaimer:No responsibility whatsoever is accepted for any possible negative influences
experienced by browsing these sites or the use of parts of it, at other places or in other situations.

Disclaimer:Charles Warter is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor mogelijk negatieve
invloeden die worden ervaren als gevolg van het bekijken van deze website of het gebruik van delen
ervan op andere plaatsen en/of in andere situaties.


Copyright 2012, 2020 Charles Warter - latest change January 2020 - laatste verandering januari 2020