Paintings, abstract -- Schilderijen, abstract

paintings abstract

Charles Warter, Almere, Netherlands - email: info@charles-warter.com

Disclaimer:No responsibility whatsoever is accepted for any possible negative influences
experienced by browsing these sites or the use of parts of it, at other places or in other situations.

Disclaimer:Charles Warter is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor mogelijk negatieve
invloeden die worden ervaren als gevolg van het bekijken van deze website of het gebruik van delen
ervan op andere plaatsen en/of in andere situaties.


Copyright 2012, Charles Warter - latest change december 2012 - laatste verandering december 2012