HOMEPAGE  STARTSCHERM

All pages are in dutch and english
Alle pagina's in Engels en Nederlands

Two dimensional - Platte vlak

paintings, realism
schilderijen, realisme


abstract and other paintings
abstracte en overige schilderijen


drawings and other techniques
tekeningen en andere technieken


Spatial - Ruimtelijk

objects - objecten
giant beads - reuzenkralen
concepts - concepten

Miscelaneous - Diversen

catalogue of all works
catalogus van alle werken


Sorry, book is dutch only
Boek Angst en Verraad


performances - performances

about Charles Warter
over Charles Warter