Catalogue -- CatalogusBelow, about eighty percent of all the Charles Warter paintings and objects are shown, and maybe half
of all the drawings. Not all these works still exist and of a lot of these the whereabouts are uncertain.
Some have been destroyed, but on the other side there are works around without any picture left.
Alle works are presented in a reversed chronological order for the years of creation, regardless techniques or materials.

Hieronder wordt ca. tachtig procent van alle Charles Warter schilderijen en objecten getoond, en misschien de
helft van alle tekeningen. Niet al deze werken bestaan nog en van vele is de toestand en de verblijfplaats
onbekend. Sommige werken zijn vernietigd, maar er zijn ook nog werken in omloop waarvan geen afbeelding
beschikbaar is. Alle werken zijn omgekeerd chronologisch gepresenteerd naar jaar van ontstaan, ongeacht techniek of materiaal.


2019 Iris - oil painting 30 x 24 cm


2019 Zeitgeist (N2O) - oil painting 30 x 24 cm


2019 Feather - oil painting 30 x 24 cm


2019 Black headed gull - oil painting 30 x 24 cm cm


2019 Peanut - oil painting 30 x 24 cm


2019 Distorted cube - oil painting 115 x 75 cm


2018 The raft - oil painting 100 x 70 cm


2018 Fireworks - oil painting 120 x 40 cm


2018 Greenhouses - oil painting 40 x 30 cm


2018 Dao or Tao - oil painting 70 x 50 cm


2018 righteousness and Society - oil painting 50 x 40 cm


2017 another abandoned factory - oil painting 70 x 30 cm


2017 old recycle-station Almere - oil painting 40 x 30 cm


2016 nedmag-factory - oil painting 90 x 30 cm


2016 friendly card - oil painting 24 x 18 cm


2016 choice - oil painting 80 x 60 cm

2015 octogonal bipyramid green - oil painting 25 x 20 cm


2015 octogonal bipyramid pink - oil painting 25 x 20 cm


2015 antiprism - oil painting 30 x 25 cm


2014 shooting star - oil painting 80 x 60 cm

2014 six postcards sent to people I did not know

2014 bead - oil painting 25 x 20 cm


2013 does it matter wether (a) god was in the beginning? - object

2012 Dover - oil painting 80 x 60 cm


2011 string of pearls - oil painting 90 x 60 cm

2010 reuzenkraal smaragd (giant bead emeral) - object
2010 bloemenveld (flowerfield) - painting - 25 x 30 cm
2010 Freud en Adler (Freud and Adler) - painting - 80 x 60 cm
2010 opengewerkte reuzenkraal (giant pearced-work bead) - object
2010 performance conceptueel (performance conceptual) - performance
2010 plein (town square) - object

2009 crisiskraal (crisis bead) - object
2009 homo homini lupus, Nederlands: de mens is een wolf voor zijn medemens (man is man's wolf) - painting 70 x 50 cm
2009 kettingkraal (chain bead) - object
2009 micro landschapskunst (micro landscape art) - object
2009 non-conformist (maverick) - painting - 70 x 50 cm
2009 platonische kraal (platonic bead) - object
2009 reuzekkraal met tegels (giant bead with tiles) - object
2009 reuzekkraal met tegels en spiegels (giant bead with tiles and mirrors) - object
2008 grote bedelketting (giant charm bracelet, worn as a necklace) - object
2008 leeggelopen (deflated) - painting - 40 x 60
2008 ketting van reuzenkralen met "diamant" (chain of giant beads, with "diamond") - object
2008 kraal (bead) - painting - 20 x 20 cm
2008 kraal (bead) - painting - 20 x 20 cm
2008 kraal (bead) - painting - 20 x 20 cm
2008 geen ontsnapping mogelijk (no escape) - painting - 70 x 50 cm
2008 reuzenkraal (giant bead) - object
2008 papierkralen (paper beads) - object
2008 in plaats van het rode koord (instead of red velvet rope) - object
2008 solidariteitskubus (solidarity cube) - object
2008 soms vergt het energie (sometimes it takes energy) - painting - 50 x 70 cm
2008 veenbrand (peat-moor fire) - painting - 40 x 60 cm
2007 angst en verraad (fear and betrayal) - painting - 40 x 60 cm
2007 baa, baa, laam, Nederlands: B, B, L (B, B, L) - painting - 30 x 70 cm
2007 calices, Nederlands: kelken (chalices) - painting - 40 x 60 cm
2007 communicatie diafragma (communication diafragm) - painting - 40 x 60 cm
2007 einde van de dromen (end of dreams) - painting - 40 x 60 cm
2007 maar gelukkig ging ik dood in Amsterdam (but fortunately I died in Amsterdam) - painting - 80 x 60 cm
2007 haar geknipt, geschoren (hair cut, shaved) - object
2007 meest gehate planeet (most hated planet) - painting - 40 x 60 cm
2007 maan vermoorden (killing moon) - painting - 50 x 70 cm
2007 kraal (bead) - painting - 20 x 20 cm
2007 leunen tegen een open deur (leaning against an open door) - painting - 70 x 50 cm
2007 geest (mind) - study
2007 reuzenkralen (giant beads) - object
2007 die Öde verschlingt ihn, Nederlands: de leegte verslindt hem (the wilderness swallows him) - painting - 80 x 60 cm
2007 onder druk (under pressure) - painting - 40 x 60 cm
2007 psychologisch zelfportret (psychological self portrait) - painting - 60 x 40 cm
2007 het einde van de voortplanting (the end of reproduction) - painting - 40 x 60 cm
2007 zon Sebastiaan (sun Sebastian) - painting - 50 x 70 cm
2007 er tussenuit knijpen (sneaking out) - painting - 60 x 40 cm
2007 zielsverwanten (soul mates) - painting - 60 x 40 cm
2007 de tijd zal het leren (time will tell) - painting - 40 x 60 cm
2007 droom over een trein (dream about a train) - painting - 40 x 60 cm
2007 veiligheidsspeld (safety pin) - painting - 20 x 20 cm
2007 i quattro temperamenti, Nederlands: de vier temperamenten (the four temperaments) - paintings - each 40 x 60 cm
2007 drie ziggurats (three ziggurats) object
2006 gebogen tijd (bended time) - painting - 50 x 70 cm
2006 c’est vert, donc… Nederlands letterlijk: het is groen, dus... (It's green, so...) - painting - 140 x 180 cm
2006 dank je, CoBrA! (thank you, CoBrA!) - object
2006 gevoelens (feelings) - painting - 50 x 70 cm
2006 hekken (fences) - painting - 50 x 70 cm
2006 getroffen door beton (hit by concrete) - painting 50 x 70 cm
2006 les jaunes, Nederlands: de gelen (the yellows) - three paintings - each 50 x 70 cm
2006 project mannenkralen (project men's beads) - objects - see next
2006-2008 reuzenkraal (giant bead) - object
2006-2008 reuzenkraal (giant bead) - object
2006-2008 reuzenkraal (giant bead) - object
2006-2008 reuzenkraal (giant bead) - object
2006-2008 reuzenkraal (giant bead) - object
2006-2008 reuzenkraal (giant bead) - object
2006-2008 reuzenkraal (giant bead) - object
2006-2008 reuzenkraal (giant bead) - object
2006-2008 reuzenkraal (giant bead) - object
2006-2008 reuzenkraal (giant bead) - object
2006-2008 reuzenkraal (giant bead) - object
2006-2008 reuzenkraal (giant bead) - object
2006-2008 reuzenkraal (giant bead) - object
2006-2008 reuzenketting (giant necklace) - object
2006-2008 reuzenketting (giant necklace) - object
2006-2008 reuzenketting (giant necklace) - object
2006-2008 reuzenketting (giant necklace) - object
2006-2008 reuzenketting (giant necklace) - object
2006-2008 reuzenketting (giant necklace) - object
2006 doolhof (labyrinth) - painting - 50 x 70 cm
2006 rustige zonnige ochtend (quiet sunny morning) - painting - 60 x 90 cm
2006 dus je denkt dat je kunt vliegen? (so you think you can fly?)
2006 onbewust (subconcious) - painting - 50 x 70 cm
2006 surfen (surfing) - painting - 50 x 70 cm
2006 gedachten (thoughts) - study
2005 een carriere (a career) - object
2005 brouillard bleu jaune, Nedelands: mist, blauw geel (mist, blue yellow) - painting - 60 x 90 cm
2005 wagen (carriage) - painting - 40 x 60 cm
2005 kerkramen (church windows) - painting - 60 x 90 cm
2005 het CiBoGaterrein in Groningen stad (the CiBoGa terrain in the city of Groningen) - painting - 60 x 90 cm
2005 craquelé in tegels (crackpatterns in tiles) - drawing
2005/2008 danser of danseres (dancer) - painting - 140 x 180 cm
2005 de Nederlandse samenleving voor en na (Dutch society before and after) - painting - 40 x 60 cm
2005 ontsnappen (escape) - painting - 40 x 60 cm
2005 onecht, betekenis? (fancy, meaning?) object
2005 fenestrae, Nederlands: vensters (windows) - painting - 40 x 60 cm
2005 Getreide, Nederlands: graan (grain) painting - 40 x 60 cm
2005 binnen, buiten (inside, outside) - painting - 40 x 60 cm
2005 grote ketting (giant necklace) - object
2005 grote deur (large door) - painting - 40 x 60 cm
2005 geen enkel individu kan de maatschappij vertrouwen (no individual can trust society) - painting - 60 x 90 cm
2005 zonder titel (untitled) - painting - 40 x 60 cm
2005 zonder titel (untitled) - painting - 40 x 60 cm
2005 objets fabriqués, Nederlands: gefabriceerde objecten (manufactured objects) - object
2005 parkeerplaats (car park) - painting - 40 x 60 cm
2005 schrikhek (hazard sign) - painting - 40 x 60 cm
2005 qui tollis...? Nederlands: wie neemt .. weg? (who takes away..?) - painting - 60 x 90 cm
2005 maaiveld herzien (revised groud level) - object
2005 recht op te beschermen (right to protect) - painting - 40 x 60 cm
2005 slordige boog (sloppy arch) - object
2005 zonsondergang (sunset) - painting - 40 x 60 cm
2005 weg door het moeras (way through the swamp) - painting - 40 x 60 cm
2005 tweelagige communicatie (two-layer communication) - painting - 140 x 180 cm
2005 uitzicht op de andere vluegel (view at the other wing) - painting - 40 x 60 cm
2005 stem (vote) - painting - 60 x 90 cm
2005 water stroomt omlaag (water flows down) - painting 60 x 80 cm
2005 vraag niet om verzet (don't ask for obstruction) - painting 60 x 80 cm
2005 moderne windmolen bloemen (modern windmill flowers) - object
2005 je netwerk (your network) - object
2004 verlaten fabriek (abandoned factory) - painting - 140 x 180 cm
2004 stad bij nacht (city at night) - painting - 30 x 40 cm
2004 curriculum vitae, Nederlands: levensloop (curriculum vitae) - object
2004 doolhof (labyrinth) - object
2004 ego booster - object
2004 vrees voor het onbekende (fear of the unknown) - performance
2004 boodschap (message) - performance
2004 vier elementen (four elements) - object
2004 metalen woud, mentaal woud (metal forest, mental forest) - object
2004 Ordnung muss sein! Nederlands: orde moet er zijn! (order must be) - object
2004 orgelpijpen (organpipes) - object
2004 door de generaties heen bewegen (passing through generations) - painting - 140 x 180 cm
2004 handtekeningn (signature) - painting - 40 x 60 cm
2003 vliegende kraaien (crows flying) - painting - 140 x 180 cm
2003 verdien vrijheid (earn freedom) - object
2003 wordt groot en gevaarlijk (grow big, grow bad) - object
2003 bordspel: Kroon (board game: Crown) - object
2003 nieuwe technologie (new technology) - painting - 120 x 80 cm
2003 denkend aan Holland (thinking of Holland) - painting - 140 x 180 cm
2003 monument voor Max Yasgur (monument for Max Yasgur) - object
2002 tweedeling in de maatschappij (dichotomy in society) - object
2002 niet perfect voltooide oneindigheid (imperfect finished infinity) - object
2002 monument MKZ 2001 (monument foot and mouth disease 2001) - object
2002 stochastisch drieluik (stochastic triptych) - objectlike painting - elk (each) 61 x 61 cm
2002 badkamertegelontwerper (bathroom tiles designer) - object
2002 driederde van kubus (threethird of a cube) - object
2002 wij vertellen jou hoe creatief te zijn (we tell you how to be creative) - painting - 140 x 180 cm
2000 burnout (burnout) - collage
2000 een carrière (a career) - painting - 140 x 180 cm
2000 droom van de kerk in een station (dream of the church in a staion) - painting - 140 x 180 cm
2000 icoon van de maatschappij (icon of society) - object
2000 onvermijdelijk (inevitable) - object
2000 speel met ons alstublieft (please, play with us) - object
2000
2000 de echte wereld (real world) - object
2000 licht vervormde werkelijkheid (slightly distorted reality) - object
2000 raderen van fortuin (wheels of fortune) - object
1999 bogen (arches) - painting - 140 x 180 cm
1998 avondcollege (evening college) - painting - 62 x 125 cm
1998 glomerulus (glomerulus) - object
1998 rit in de nacht (night ride) - painting - 140 x 180 cm
1998 de koning vleien (to please the king)
1998 stormram in berenklem (battering ram in bears clamp) - object
1997 hommage aan Beuys (homage to Beuys) - painting - 62 x 87 cm
1996 voortgeplant III (reproduced III) - painting - 60 x 78 cm
1995 munten (coins) - painting - 20 x 15 cm
1995 gouden uren (golden hours) - painting - 40 x 76 cm - lijst is onderdeel van werk (frame is part of work)
1995 kinderschilderij (painting for children) - painting - 66 x 127 cm
1994 sociogram van belangrijk werk uit de literatuur (sociogram of important work from literature) - painting - 41 x 63 cm
1994 vrouwen, kijkend over glazuurzee (women, looking over sea of frosting) - painting - 60 x 82 cm
1993 voortgeplant II (reproduced II) - painting - 62 x 92 cm
1992 brug (bridge) - painting - 45 x 100 cm
1992 drijvend blad (floating leaf) - painting - 45 x 76 cm
1992 zonder titel (untitled) - painting 73 x 70 cm
1991 aloud oog (ancient eye) - painting - 50 x 76 cm
1991 heden geen voorstelling (no show today) - painting - 55 x 63 cm
1991 Minimalewitsch (Minimalevich) - painting 40 x 85 cm
1990 bloemenplukkend kind (child picking flowers) - painting - 81 x 60 cm
1990 Sylvie (Sylvie) - drawing
1989 basalt (basalt, whimstone) - painting - 46 x 63 cm
1989 choreografie der Perseïden (choreography of the Perseids) - painting - 48 x 95 cm
1989 lacrimae, Nederlands: tranen (tears) - painting - 94 x 31 cm
1989 Stad Groningen (city of Groningen) - painting - 45 x 95 cm
1989 torso (torso) - painting 53 x 50 cm
1989 twee kroegen (two pubs) - painting - 58 x 90 cm
1988 strand (beach) - painting - 35 x 122 cm
1988 tijdpoort (time gate) - painting - 40 x 68 cm
1988 overwolkte boom (overclouded tree) - painting - 63 x 55 cm
1988 Zweden (Sweden) - painting - 62 x 82 cm
1987 voortgeplant I (reproduced I) - painting - 118 x 57 cm
1982 bosgezicht (woodscape) - painting - 40 x 50 cm
1982 rozenbottel (rose hip) - drawing
1980 banier (banner) - ink drawing
1980 maan (moon) - ink drawing
1980 zilverberk (silverbirch) - ink drawing
1979 uitzicht uit hotelraam (view from hotel window) - drawing
1979 Abel Herzberg - drawing
1978 bos (wood) - watercolour
1978 stilleven met rekenmachine en tandenborstels (still life with calculator and toothbrushes) - drawing
1978 roofvogels (birds of prey) - drawing
1978 huize Singraven (house of Singraven) - drawing
1978 tor (beetle) - drawing
1978 vogelstudie (study of a bird) - drawing
1978 wegje (path) - drawing
1977 elementarium (elementarium) - concept
1977+2003 elementarium, impressie (elementarium, impression) - watercolour, maquette
1977 hand (hand) - drawing
1977 mond (mouth) - drawing
1977 oog (eye) - drawing
1977+1989 bloemenplukkend paar in de lente (couple, picking flowers in the spring) - painting - 80 x 60 cm
1977 portret (portrait) - drawing
1977 portret (portrait) - drawing
1977 portret (portrait) - drawing
1977 portret (portrait) - drawing
1977 sonarium (sonarium) - concept
1977+2004 spectrarium (spectrarium) - concept
1977 zwanger (pregnant) - drawing
1976 aanbidding van de zonsondergang (worshipping sunset) - watercolour
1976 kerk van Veere (church of Veere) - drawing
1976 verkeerszuiltje in de regen (traffic bollard in the rain) - drawing
1975 boerderij (farm) - drawing
1975 boerderij (farm) - watercolour
1975 eerste opdracht "Meijer maait" (first assignment - protest board) - drawing
1975 Oranjewoud, bij Heerenveen (woods near Heerenveen) - watercolour
1975 vogelhuisje (birdhouse) - watercolour
1974 bladstudie (study of leaves) - drawing
1974 studie van dennentak (study of pine branch) - drawing
1974 mensdonker (humandark) - gouache - 30 x 40 cm
1973 eerste schilderij, titel onbekend (first painting, title unknown) - gouache - 15 x 20 cm

Charles Warter, Almere, Netherlands - email: info@charles-warter.com

Disclaimer:No responsibility whatsoever is accepted for any possible negative influences
experienced by browsing these sites or the use of parts of it, at other places or in other situations.

Disclaimer:Charles Warter is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor mogelijk negatieve
invloeden die worden ervaren als gevolg van het bekijken van deze website of het gebruik van delen
ervan op andere plaatsen en/of in andere situaties.


Copyright 1973, 2020, Charles Warter - latest change January 2020 - laatste verandering januari 2020