Catalogue (nearly) all works

The number of works is so large that it's impossible to show everything at a webpage. Therefore a pdf is created, holding the most important works.

Download here the pdf with the overview of (nearly) all paintings, objects and also some older drawings, by Charles Warter.

Warning: still work in progress. The period between 1975 and 2005 is not covered yet but the document will be updated as soon as possible.


Catalogus van (bijna) alle werken

Het aantal werken is zo groot, dat het onmogelijk is alles op een eigen webpagina te tonen. Daarom is er een pdf aangemaakt met daarin de belangrijkste werken.

Download hier de pdf met het overzicht van (bijna) alle schilderijen, objecten en ook enkele oudere tekeningen, door Charles Warter.

Waarschuwing: het document is nog in wording. De periode tussen 1975 en 2005 is nog niet aanwezig, maar dit document wordt zo spoedig mogelijk bijgewerkt.