Home

For some reason the menu doesn't work for mobile devices. Use the links to the bottom of this page instead. It's also possible to just download the "Catalogue of all works" (pdf format).

Om onduidelijke redenen werkt het menu niet op mobile apparaten. Gebruik in plaats daarvan de links onderaan deze pagina. Het is ook mogelijk om alleen de "Catalogus van alle werken" te downloaden (pdf format).

This is the new website of Charles Warter, artist. Examples of the different genres are distributed over the tabs. The Catalogue of (most) works presents the works in reversed chronological order. The selected works presented at this website are mainly (but not all!) from the last 15 years. To see larger versions of the pictures, please right-click on it and choose "open image in new tab".

Dit is de nieuwe website van Charlers Warter, beeldend kunstenaar. Voorbeelden van verschillende genres zijn verdeeld over de tabs. De Catalogus van (de meeste) werken toont de werken in omgekeerd chronologische volgorde. De geselecteerde werken op deze website zijn overwegend (maar niet allemaal!) van de laatste 15 jaar. Om grotere versies van de afbeeldingen te zien s.v.p. er rechts op klikken en dan "open afbeelding in nieuw tabblad" selecteren.

A view at the "Kromslootpark", Almere
A view at the "Kromslootpark", Almere (Gezicht op het Kromslootpark, Almere)

Dutch law
Dutch law (Nederlandse wetgeving)

Fashion revisited
Fashion revisited (Mode opnieuw bezocht)

(B)laming society
(B)laming society (De maatschappij beschuldigen/verlammen)

Glomerulus II (from different points of view)
Glomerulus II, from different points of view (Glomerulus II vanuit verschillende gezichtspunten)

Performance "Win(z)handel" (Speculation)
Performance "Win(z)handel" - Speculation (Performance Win(z)handel)

Ink drawing of berches
Ink drawing of birches (Pentekening van berken)

Rosehip, charcoal drawing (rozebottel, houtskooltekening)
Rosehip, charcoal drawing (Rozebottel, houtskooltekening)

For some reason the menu doesn't work for mobile devices, so here are the links

Realism

abstract

miscellaneous

objects

other

sorry-dutch-only

catalogue

about